Dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư gần 21 nghìn tỷ đồng, có quy mô 4 làn xe, được thiết kế với tốc độ 80 km/h, cơ cấu nguồn vốn gồm vốn chủ sở hữu, vốn huy động của nhà đầu tư và phần vốn nhà nước; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 20%, ngân sách địa phương 20% và 60% là vốn của nhà đầu tư và vốn tín dụng. Giai đoạn 1 thực hiện từ 2020 đến 2024, đầu tư khoảng 93 km từ cửa khẩu Tân Thanh đến xã Phúc Sen, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng; Giai đoạn 2 (sau năm 2025) đầu tư tiếp khoảng 22km từ huyện Quảng Hoà đến cửa khẩu Trà Lĩnh và mở rộng hoàn thiện mặt cắt ngang đoạn còn lại. Sau khi tuyến cao tốc hoàn thành, thời gian di chuyển từ Cao Bằng đi Hà Nội sẽ rút ngắn từ 6-7 giờ xuống còn khoảng 3,5 giờ. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển các vùng kinh tế, sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế cửa khẩu 2 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

Về phương án tài chính của dự án, Chủ trương đầu tư dự án của Chính phủ cũng chỉ ra nguồn vốn ngân sách Nhà nước tham gia trong dự án và nhà đầu tư sử dụng vốn chủ sở hữu và vốn huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư; được hoàn vốn bằng thu phí kín trên toàn tuyến cao tốc và thu phí trên tuyến nối vào thành phố Cao Bằng.

Đối với 2 tiểu dự án kết nối với đường cao tốc gồm đường giao thông Đoỏng Lẹng – thị trấn Đông Khê và đường Thuỵ Hùng – Vân Trình đều thuộc địa bàn huyện Thạch An sẽ đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân, đồng thời phục vụ công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ xây dựng tuyến cao tốc. 2 tiểu dự án này sẽ kết nối vùng giáp ranh, hoàn thiện mạng lưới giao thông vận chuyển hàng hoá trên tuyến đường, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng với tầm nhìn đến năm 2030.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *