Nova Consumer Group

Nova Consumer Group thừa hưởng thành quả 29 năm hình thành và phát triển của Anova Corp – Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp.Nova Consumer Group chuyên sản xuất sản phẩm chất lượng và cung cấp các giải pháp tiêu dùng toàn diện, đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống hàng ngày và nâng cao chất lượng sống cho mọi gia đình Việt.