Nova Education Group

Nova Education Group là hệ thống giáo dục liên cấp từ mầm non đến phổ thông trung học, cao đẳng, đại học theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nova Education Group đem đến môi trường giáo dục tiên tiến và toàn diện, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái của NovaGroup và đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam có kiến thức, trình độ, kỹ năng, có khả năng hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.