Nova Golf Clubs

Nova Golf Clubs đã và đang phát triển chuỗi tiện ích sân golf tiêu chuẩn quốc tế. Thông qua liên kết với PGA America, Nova Golf Clubs vận hành sân golf, tổ chức các giải đấu vô địch kèm theo các chương trình giải trí và nghỉ dưỡng, từ đó quảng bá những điểm đến du lịch mới mà NovaGroup đang đầu tư và phát triển.

Nova Golf Clubs cam kết phát triển môn thể thao golf tại Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội cho các gôn thủ ở mọi trình độ, mọi lứa tuổi, được học hỏi và phát triển kỹ năng môn thể thao này.

NovaGroup

  1. Nova Consumer Group
  2. Nova Services Group