Nova Healthcare Group

Nova Healthcare Group là hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu Việt Nam.

Nova Healthcare Group tập trung phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh, bao gồm bệnh viện đa khoa quốc tế, phòng khám đa khoa quốc tế, phòng khám bác sĩ gia đình và Viện nghiên cứu y học hiện đại kết hợp Trung tâm nghỉ dưỡng.

NovaGroup

  1. Nova Consumer Group
  2. Nova Services Group