Nova Hospitality

Nova Hospitality là đơn vị khai thác, phát triển hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng và quản lý các đơn vị vận hành thương hiệu quốc tế.

NovaGroup

  1. Nova Consumer Group
  2. Nova Services Group

Aqua City