Nova Services Group

Nova Services Group hoạt động trong lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ, phục vụ hệ sinh thái của NovaGroup bao gồm:

  • Lĩnh vực Bán lẻ với Hệ thống nhà hàng – cà phê, dịch vụ giải trí và Hệ thống bán lẻ;
  • Lĩnh vực Dịch vụ với các ngành Quản lý khách sạn, Vui chơi Giải trí, Điều hành tour, Hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Vận hành sân golf, Tổ hợp thể dục thể thao, sức khỏe và làm đẹp;
  • Lĩnh vực Phát triển cộng đồng với mảng giáo dục, y tế và quỹ vì cộng đồng.