NovaDreams

NovaDreams là đơn vị nghiên cứu, phát triển và quản lý vận hành các sản phẩm vui chơi giải trí đa dạng, độc đáo, gồm: Công viên giải trí chủ đề, Công viên nước, Công viên sinh thái, Trung tâm giải trí trong nhà, Các loại hình show biểu diễn nghệ thuật…

NovaGroup

  1. Nova Consumer Group
  2. Nova Services Group